spilltjeneste
Spilltjeneste tilstreber å tilby de beste verktøyene for spillere som ønsker å spille mer treffsikkert på trav, så vel som sport. Med utgangspunkt i Rikstoto og Norsk Tippings større poolspillsprodukter, tilbyr vi spillerne verktøy som gjør det mulig å fjerne uønskede rekker og kombinasjoner.

Skap ditt systemspill - gratis, enkelt og smart!

Når du spiller på hester i vanlige tilfeller leverer du kanskje inn en vanlig kupong eller et såkaldt matematisk system. Da betaler man like mye for hver hest som finnes i systemet. Det ville vært smartere om man kunne betale
mindre for de hestene man tror mindre på og mer for de hestene man tror mer på. Det er akkurat det storspillerne gjør, og de kaller det for å: r-e-d-u-s-e-r-e. Å spille smartere, rett og slett.

I bunn og grunn handler det om å optimalisere sitt system. Ettersom utbetalingen øker jo mindre en hest blir spilt, er det viktig å spille på de mindre sannsynlige vinnerne siden det er de som gir sjanse til å vinne de store pengene. Ser man på statistikken så er det mindre sannsynlig at en mindre spilt hest vinner enn en mer spilt hest. Men det er de mindre spilte hestene man vil få med seg på sitt reduserte system for å øke sjansen for å vinne de store pengene.

Når du reduserer spillet ditt kan du ta bort de kombinasjonene av hester som gir en veldig lav utbetaling og til og med ta bort de kombinasjonene av hester som nesten aldri kommer til å forekomme. Det betyr at du betaler mer for hestene du tror kommer til å vinne og mindre for de hestene du ikke tror kommer til å vinne. Da reduseres kostnadene for ditt system og du har allikevel en god sjanse til å vinne. Hvis du skulle spilt på et matematisk system så betaler du akkurat like mye for hver hest, enten du tror mer eller mindre på hesten.

Hvis du velger å spille redusert kan du tilpasse og optimere systemet slik du vil. For å forenkle dette kan du bruke et såkalt reduksjonsverktøy. Med reduksjonsverktøyet kan du teste ulike kombinasjoner før du bestemmer deg og du får med en gang greie på hvor mye det kommer til å koste før du leverer inn ditt spill. Vanlige reduksjonsverktøy er Jokersystemet og webbaserte Spilltjenesten, men det finnes mange andre også.

Vi prøver å gjøre en såkalt ABC-redusering, som er en av de klassiske måtene å redusere på. Del opp hestene i tre grupper. A-hestene er de hestene du tror har størst sjanse til å vinne, vanligvis favorittene. B-hestene er de hestene som fortsatt har en god sjanse til å vinne, men ikke like stor sannsynlighet som A-hestene. C-hestene er ofte de som har en lav sannsynlighet til å vinne, men gir høy uttelling ved gevinst. Nå kan du stille noen krav. Minst én A-hest må vinne og max én C-hest får vinne. Nå har du allerede redusert bort flertallet kombinasjoner som vi ikke vil betale for.

Vi har redusert bort hele femti prosent av rekkene fra vårt opprinnelige system. Og vi har samtidig optimert vårt system slik at vi betaler mer for våre A-hester og mindre for våre C-hester som vi tror mindre på. Systemet er nå tilpasset til deg og hvordan du vil spille og de hestene som du tror mer eller mindre på. Det er det vi kaller å spille smart, og det er på denne måten du håver inn de store gevinstene.
 
Til Spilltjeneste