eksperten
Spill Eksperten med Stallskriket – en ledende tipsleverandør i snart 30 år
• Norske og svenske tipseksperter
• Daglige Eksperten-spill til norske og svenske løp
• Folkelige andeler fra kr 50
• Du får informasjon om hvilke hester vi vil bygge spillene rundt noen timer før stevnestart
• Gradert risiko på bongene med «faste navn»

«Folkebongen» – lav risiko, spillet gjenspeiler innsatsfordelingen i løpene og bankeren kan gjerne være en av omgangen største favoritter.
«Pottjakten» – høy risiko. Her jakter vi de store gevinstene, banker på ett eller flere spillbare objekter løftet frem på stallskriket.no.
«Dagens skrik» - innarbeidet begrep, banker utelukkende påskrik meldt i spalten i tipsproduktet
«Sluttspillet» - en slags kombinasjon av de ovenfor, hvor man står litt friere påoppsettet og ikke låser seg opp mot et spesifikt objekt. Her vet man med andre ord ikke helt hva man får. Leveres såtett