V65 Momarken: Søndagens rubrikker

Momarken innbyr til V65 og V5 denne søndagen med en stor jackpot i V65-spillet!

V65-1: Oldtimer i solid form. Må avgjort regnes!
V65-2: To løp i kroppen. Bra fra dødens sist. Overkommelig oppgave!
V65-3: Helt ok sist. Bra i startene før. Perfekt oppgave!
V65-5: Klart bedre enn raden. Fint spor. Må ikke glemmes!
V5-4: Pause. Har en del inne. Høyaktuell om det stemmer!
V5-5: Bra i sulky sist. Også gått fine montèløp. Må regnes!