Abonnementsvilkår
Abonnementsvilkår
Vilkårene gjelder for bestilling og bruk av digitale tjenester på stallskriket.no og abonnement på Trav +. Som betalende digitalabonnent har du tilgang på alt innhold i nettavisene Stallskriket.no og tgn.no, samt elektronisk utgave (e-blad) av Trav og Galopp-Nytt. Som abonnent på Trav+ Komplett får du i tillegg tilsendt Trav og Galopp-Nytt på papir to ganger i uken. Aldersgrense for å bestille abonnement er 18 år.

For å få tilgang til alt digitalt innhold på stallskriket.no og tgn.no må du registrere deg som digital bruker. Det gjør du ved å fylle inn dine personlige opplysninger og velge ditt brukernavn og passord.


Abonnement
Abonnementet betales forskuddsvis og løper inntil vi mottar oppsigelse, og uansett ut den betalte perioden. Ved slutten av en abonnementsperiode vil abonnementet automatisk blir forlenget med en lengde lik den forrige.

Abonnementet skal betales i henhold til forfallsdatoen på fakturaen. Kommer betaling for sent påløper den til enhver tid gjeldende lovbestemte forsinkelsesrente. Dersom tilsendt inkassovarsel ikke blir betalt innen angitt betalingsfrist oversendes kravet til inkasso og lovhjemlede inkassokostnader kan påløpe.

Ved oppsigelse løper abonnementet ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet. Gjenværende beløp refunderes ikke. Ved oppsigelse av abonnement med bindingstid tilkommer et sluttoppgjør for den perioden du har oppnådd en prisfordel, tilsvarende den rabatten som er gitt på et abonnement uten bindingstid.

Ved uteblitt betaling stoppes avisleveringen og den digitale tilgangen og vi fakturerer restregning for levert periode. Du kan velge å stoppe papiravisleveringen i en periode uten at det påvirker abonnementsprisen eller ditt digitale abonnement. Angrerettloven gjelder.


Priser
Se gjeldende priser på bestillingssiden.

For levering av papiravis i utlandet tilkommer et portotillegg.

Stallskriket forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene gjøres gjeldende fra fastsatt dato for alle typer abonnement.


Betaling
Du kan kjøpe abonnement på stallskriket.no ved å benytte bankkort/kredittkort, eller bestille fra vår kundeservice og få tilsendt faktura. Ved kortbetaling trekkes kortet du registrerer for ny periode til du sier opp abonnementet ditt hos oss.

Stallskriket benytter PayEx som betalingsløsning.

Dersom innbetaling ikke skjer, forbeholder Stallskriket seg retten til å lukke tilgangen og stopp avisleveringen med umiddelbar virkning.


Brukertilgang
Den juridiske eieren av abonnementet er den som har tegnet det.

Brukernavn og passord til avisens digitale tjenester må ikke deles med andre enn medlemmer av abonnentens husstand. Dersom abonnenten deler brukernavn og passord med andre, eller på annen måte misbruker Stallskrikets tjenester, har Stallskriket rett til straks å stenge abonnentens tilgang til disse tjenestene og stoppe avisleveringen uten refusjon av innbetalt abonnementsbetaling.


Rettigheter
Som abonnent av Stallskriket har du tilgang til alt materiale, herunder tekster, artikler, nyheter, foto og video, grafikk og annet som er publisert av Stallskriket. Du kan laste ned og/eller skrive ut en enkel kopi av materialet kun til ditt eget bruk. Avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk er ikke tillatt.